15 فقره پرونده تخلف در زمینه میراث فرهنگی خراسان شمالی تشکیل شدآدینه محمد سویدانلویی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این زمینه 29 نفر طرف شکایت این اداره کل هستند.
وی افزود: این شکایت ها در زمینه اشیای تاریخی و فرهنگی، حفاری های غیر مجاز و تخریب اثر تاریخی مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: این اداره کل در چند سال گذشته از پنج دستگاه به علت های مختلف شکایت کرده است.
وی گفت: موضوع عمده این شکایت ها ساخت و ساز در عرصه بنای تاریخی، تخریب عرصه های تاریخی بوده است.
سویدانلویی افزود: شکایت علیه شهرداری جاجرم به علت ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه بنای تاریخی سردابه کمال، شکایت به طرفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی به علت تخریب عرصه در تپه آق تپه در شهرستان مانه و سملقان از جمله این موارد است.
وی تصریح کرد: شکایت به طرفیت شهرداری شیروان به علت عم اجرای قرارداد منعقد شده، شکایت به طرفیت شهرداری بجنورد به علت ندادن مجوز ساخت و ساز در زمین مرکز آموزش صنایع دستی و شکایت علیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیروان و هیات امنای امامزاده حمزه رضا(ع) به علت ساخت و ساز و تخریب غیرمجاز در عرصه امامزاده حمزه رضا(ع) از جمله پرونده هایی است که در سال های گذشته تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این آثار فرهنگی تخریب شده به وضعیت قبل برگشت داده شده است.

* سایت ایرنای خراسان شمالی http://www.irna.ir/nkhorasan و کانال تلگرامی https://t.me/irnabojnurd در دسترس همگان است.
7185/ 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید