131 طرح اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در خراسان شمالی اجرا شدعباس اهرابی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ازسال 1387 تاکنون نیز بیش از 20 هزار طرح اشتغال درخراسان شمالی اجرا شده است که از این تعداد هشت هزار طرح به زنان سرپرست خانوار مربوط می شود.
وی ادامه داد: 40 درصد از طرح های اشتغال اجرا شده در کمیته امداد امام خمینی(ره) از سال 87 تاکنون برای زنان سرپرست خانوار بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی اضافه کرد: طرح های اشتغال اجرا شده با هدف توانمندسازی مددجویان در زمینه کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع دستی، فعالیت های صنعتی و معدنی و خدمات است.
وی گفت: زنان سرپرست خانواربا مشکلاتی از قبیل نبودمسکن، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نداشتن شغل مواجه اند که این نهاد با نگاه ویژه خود به این مددجویان و با ایجاد مسکن و شغل از آنها حمایت می کند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: اکنون 54 هزار و 353 مددجو در این استان در قالب 31 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند.
ع/6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید