گرمای شدید باعث تلف شدن آبزیان دریایی در ساحل شهرستان گناوه شدمحمد تولیده روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:درچند روز اخیر گونه های زیاد آبزی دریایی تلف شده نظیر دولفین، لاک پشت و ماهی زبیدی، حواسیم ، شیر و شانک براثر مد دریا به ساحل روستاهای قلعه حیدر، چاهک، مال قاید و گناوه به گل نشستند که این اداره بمحض اطلاع در محل حضور و مراحل تحقیقاتی را در دستور کار خود قراردارد.
وی گفت: در تحقیقاتی که با صیادان بومی و مجرب این شهرستان بعمل آمد آنان همگی گرمای شدید منطقه را علت تلف شدن آبزیان اعلام کردند.
تولیده با بیان اینکه علت دیگر تلف شدن آبزیان دریایی احتمال می رود ناشی از فصل صید میگو باشد،افزود: بمنظور مطالعه و بررسی های بیشتر چند گونه از آبزیان دریایی تلف شده به مرکز تحقیقات پژوهشکده میگوی استان بوشهر ارسال شده است.
شهرستان ساحلی گناوه در شمال مرکز استان بوشهر قراردارد.
6164/ 6045** خبرنگار: نعمت الله بهروزی** انتشار دهنده: اکبر اقبال مجردانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید