سلحشور: درجات بالای بهشت زیر پای مادران شاغل استبه گزارش خبرنگارایرنا، پروانه سلحشور درآیین نکوداشت«شهیندخت مولاوردی» بدون اشاره به نام فرد و یا گروهی اظهارکرد: کسانی که اینگونه می خواهند زنان را خانه نشین کنند نه تنها موفق نخواهند شد بلکه موج انزجار و نفرت نسبت به اینگونه رفتارها بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه ما زنان هم می توانیم کار در خانه و مادری خود را داشته باشیم و نیزمی توانیم برای کل جامعه مادری کنیم تاکید کرد: شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یکی از نمونه این زنان به شمار می رود.
وی اضافه کرد: در دوران مسئولیت مولاوردی در معاونت زنان ریاست جمهوری شاهد هجمه انتقادات بودیم و گروه هایی که خواهان خانه نشین کردن زنان هستند باعث شدند خانم مولاوردی آزارهای زیادی در این راه ببینند اما او همواره در راه خود استوار بود.
وی اضافه کرد: هنگام جابجایی خانم مولاوردی ازسمت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به حوزه امورحقوق شهروندی شاهد تماس های مکرر دختران جوان بودم که با گریه می خواستند او در این سمت باقی بماند و این مساله من را متاثر می کرد.
اجتمام*9185*1724*خبرنگار: سادات حسینی خواه * انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید