راه اندازی سامانه ۱۵۸۰ حفاظت واطلاعات دادگستری گلستانعلی یزدانی روز یکشنبه به ایرنا اعلام کرد که تماس های مردم پس از دریافت ، دسته بندی و صحت و سقم آنها بررسی می شود و در صورت اثبات تخلف برخورد با متخلفان در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: علاوه بر۱۵۸۰، شماره تلفن های ۳۲۱۴۸۳۴۲ – ۳۲۱۴۸۳۴۱ و ۳۲۱۴۸۳۴۰ هم آماده دریافت گزارش های مردمی است.
یزدانی؛ فراهم کردن امکان نظارت مردم بر دستگاه قضایی ، سهولت دسترسی مردم به حفاظت و اطلاعات و تنگ کردن عرصه بر سودجویان و متخلفان را هدف راه اندازی این سامانه در استان عنوان کرد.
۱۶۴۸
تنظیم وانتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید