خشک سالی ۱۷۵ میلیارد ریال به مراتع خراسان شمالی خسارت زدحسن وحید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال میزان تولید علوفه قابل برداشت در مراتع استان در مقایسه با پارسال ۳۰ هزار تن کاهش داشته است.
وی افزود: در سال هایی که میزان بارندگی در حد نرمال است، ۲۴۰ هزار تن علوفه در مراتع استان تولید می شود که نیمی از آن قابل برداشت است اما امسال تنها ۹۰ هزار تن علوفه در مراتع استان قابل برداشت است.
وی اظهار کرد: امسال میزان تولید علوفه در مراتع استان در مقایسه با سال هایی که میزان بارندگی نرمال است، ۲۵ درصد کاهش یافته است که ارزش ریالی این میزان کاهش، ۱۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
وحید در بخش دیگر سخنان خود درباره حضور دام مجاز در مراتع استان گفت: حضور دام های غیرمجاز و بیش از ظرفیت در مراتع یکی از دغدغه های همیشگی است اما زیر ساخت ها برای حل این مشکل مهیا نیست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی تصریح کرد: این اداره کل به راحتی می تواند نسبت به حل مشکل و خارج کردن دام غیرمجاز مبادرت ورزد اما پیش از این اقدام های برخوردی باید زیرساخت ها و زمینه های لازم مهیا باشد.
وی تاکید کرد: روستاییان برای معیشت خود و نگهداری دام نیازمند استفاده از مراتع هستند و هنوز شرایط برای اینکه از حضور در عرصه های طبیعی بی نیاز شوند ایجاد نشده است.
وحید گفت: دامداران باید حمایت شوند و ایجاد مشاغل در روستاها برای کسب درآمدهای پایدار مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، مساحت مراتع استان بدون احتساب نواحی جنگلی و بیابانی یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۵۰ هکتار است.
مراتع خوب و متراکم ۷٫۹ درصد، مراتع نیمه متراکم ۴۴٫۳ درصد و مراتع فقیر ۴۷٫۷ درصد از کل مساحت مراتع استان را به خود اختصاص داده اند.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی 🆔 @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
۷۱۸۵/ ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید