خشک سالی 175 میلیارد ریال به مراتع خراسان شمالی خسارت زدحسن وحید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال میزان تولید علوفه قابل برداشت در مراتع استان در مقایسه با پارسال 30 هزار تن کاهش داشته است.
وی افزود: در سال هایی که میزان بارندگی در حد نرمال است، 240 هزار تن علوفه در مراتع استان تولید می شود که نیمی از آن قابل برداشت است اما امسال تنها 90 هزار تن علوفه در مراتع استان قابل برداشت است.
وی اظهار کرد: امسال میزان تولید علوفه در مراتع استان در مقایسه با سال هایی که میزان بارندگی نرمال است، 25 درصد کاهش یافته است که ارزش ریالی این میزان کاهش، 175 میلیارد ریال برآورد شده است.
وحید در بخش دیگر سخنان خود درباره حضور دام مجاز در مراتع استان گفت: حضور دام های غیرمجاز و بیش از ظرفیت در مراتع یکی از دغدغه های همیشگی است اما زیر ساخت ها برای حل این مشکل مهیا نیست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی تصریح کرد: این اداره کل به راحتی می تواند نسبت به حل مشکل و خارج کردن دام غیرمجاز مبادرت ورزد اما پیش از این اقدام های برخوردی باید زیرساخت ها و زمینه های لازم مهیا باشد.
وی تاکید کرد: روستاییان برای معیشت خود و نگهداری دام نیازمند استفاده از مراتع هستند و هنوز شرایط برای اینکه از حضور در عرصه های طبیعی بی نیاز شوند ایجاد نشده است.
وحید گفت: دامداران باید حمایت شوند و ایجاد مشاغل در روستاها برای کسب درآمدهای پایدار مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، مساحت مراتع استان بدون احتساب نواحی جنگلی و بیابانی یک میلیون و 414 هزار و 850 هکتار است.
مراتع خوب و متراکم 7.9 درصد، مراتع نیمه متراکم 44.3 درصد و مراتع فقیر 47.7 درصد از کل مساحت مراتع استان را به خود اختصاص داده اند.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت بیش از یک میلیون و 400 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار جنگل است.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی ? @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
7185/ 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید