اهتمام دولت دوازدهم به بهره مندی یکسان زنان و مردان از امکانات توسعه ایبه گزارش ایرنا معصومه ابتکار عصر دوشنبه در کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان خراسان رضوی گفت: سیاستگذاری متعادل جنسیتی در همه دستگاه های اجتماعی از موضوعات مهم در برنامه ششم توسعه است.
وی بیان کرد: طبق برنامه ششم توسعه دسترسی به منابع توسعه برای همه اقشار باید برابر باشد و اکنون در سیاستهای برنامه ریزی شده بین زنان و مردان در دستگاه های مختلف تفاوت هایی وجود دارد.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی می تواند الگوی مناسبی در حل مسائل اجتماعی و زنان و خانواده برای کشور باشد.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: در مبحث سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده، تقسیم کار خوبی در خراسان رضوی صورت گرفته ولی برنامه ها باید دقیق تر و براساس پایه آماری دقیق تعریف شود.
ابتکار با بیان اینکه مداخلات اجتماعی در امور مختلف باید فراگیر باشد، افزود: فضای عمومی جامعه و امید به زندگی نقش مهمی در تحکیم پایه زندگی جوانان و خانواده ها دارد و باید در راستای افزایش این شاخص تلاش کرد.
وی عنوان کرد: رفتارهای پرخطر نوجوانان باید توسط آموزش و پرورش کنترل و از بروز آسیبها در این حوزه جلوگیری شود که طرح ‘مدارس مروج سلامت’ در این خصوص طرحی موثر است.
ابتکار با بیان اینکه در قالب سیاستهای کلی خانواده باید ریشه ای به مسائل اجتماعی نگاه کرد، افزود: آمادگی داریم طرح مدارس مروج سلامت را در قالب سیاستهای کلی خانواده، در استان خراسان رضوی به پوشش 100 درصدی برسانیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: منتخبان مردم در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد، رویکرد همکاری با دولت را دارند و باید در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی ورود جدی داشته باشند.
ابتکار با اشاره به اینکه توانمندسازی زنان و خانواده های روستایی با قوت ادامه خواهد یافت، افزود: باید برنامه های تدوین شده در کارگروه های زنان و خانواده کاربردی بوده و از کارهای تزئینی و حاشیه ای فاصله بگیرد.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7505/5132انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید