اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شورای اجتماعی کشوربه گزارش ایرنا، محمود حاجیان مطلق روز چهارشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر افزود: با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، ۱۶۸ طرح برنامه ریزی شده که ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های کاهش آسیب های اجتماعی به استان ها اختصاص می یابد.
وی یادآورشد: همچنین ۱۸ میلیارد تومان به ستاد مواد مخدر کشور، ۶۲ میلیارد تومان برای ۱۵ دستگاه اجرایی اختصاص یافت.
حاجیان مطلق اظهارداشت: کار گروه شورای اجتماعی کشور تا دو سال پیش با وزیر کشور بود اما اکنون ارتقا ساختار پیدا کرده و رئیس جمهور رئیس شورا و وزیر کشور نیز بعنوان جانشین معرفی شده است.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم در مدت دو سال وضعیت اجتماعی کشور در قالب گزارشی تقدیم رهبر معظم انقلاب شد و از جمله درخواستهای این شورا تامین اعتبار ویژه برای شورای اجتماعی بود.
حاجیان مطلق با اشاره به اثر محسوس اقدامهای صورت گرفته در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: افزایش حساسیت نخبگان و صاحب نظران، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهها در کاهش آسیب اجتماعی و مشارکت خیرین از جمله دستاورهای طرح شورای اجتماعی کشور است.
۶۰۴۷/۶۰۴۵**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبر اقبال مجردانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید